Районна газета

Європейська інтеграція та євроатлантичне співробітництво

Євроінтеграція та міжнародне співробітництво

Відносини Україна - ЄС

Регіональне співробітництво між Україною та ЄС

Угода про асоціацію між Україною та ЄС

Роз’яснення переваг поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС

 Інвестиційне співробітництво між Україною та ЄС

Східне партнерство

Економічне співробітництво

посібник - Поглиблення відносин між ЄС та Україною: Що, Чому і Як?

association4u.com.ua   www.3dcftas.eu

Діючі угоди між Сумською областю та регіонами 
інших країн


Стан зовнішньої торгівлі Сумської області у 2017 році

За січень-червень 2017 року зовнішньоторговельний оборот товарами склав 534,3 млн. доларів США, що на 19,4% більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Експорт товарів збільшився на 18,5% та склав 297,9 млн. доларів США, імпорт зріс на 20,4% та становить 236,5 млн. доларів США.

Сальдо зовнішньої торгівлі позитивне і становить 61,4 млн. доларів США (січень-червень 2016 року – 55 млн. доларів США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту по товарах – 1,26 (січень-червень 2016 року – 1,28).

Зовнішньоторговельні операції область здійснювала з партнерами зі 109 країн світу (січень-червень 2016 року – з 96 країн).

Питома вага країн СНД в експорті товарів залишається досить значною і в січні-червні 2017 року склала 41,5% (січень-червень 2016 року – 42,6%). До країн ЄС експортовано 35,6% (30,1%).

У загальному обсязі експорту товарів найбільші поставки здійснювались до Російської Федерації – 30,2% від загального обсягу експорту (січень-червень 2016 року – 28,6%), Німеччини – 5,7% (6,2%), Туреччини – 4,9% (6,1%), Білорусі – 4,9% (4%), Єгипту – 3,5% (4,4%), Румунії – 3,7% (4,8%), Італії – 3,5% (3,2%), Казахстану – 2,7% (3,2%).

Основу товарної структури експорту області складали продукти рослинного походження – 69 млн. доларів США (23,2% до загального обсягу експорту) (на 88,4% більше січня-червня 2016 року), готові харчові продукти – 48,1 млн. доларів США (16,1%) (+11,6%), механічне обладнання, машини та механізми – 55 млн. доларів США (18,4%) (+0,4%), недорогоцінні метали та вироби з них – 32,1 млн. доларів США (10,8%) (+16,5%), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 32,6 млн. доларів США (11%) (-3,6%), взуття, головні убори, парасольки – 11,2 млн. доларів США (3,8%)  (-0,9%), полімерні матеріали, пластмаси та каучук – 13,2 млн. доларів США (4,4%) (+28,2%), деревина і вироби з деревини – 14,1 млн. доларів США (4,7%) (-12,5%).

Імпорт товарів з країн СНД становив 26,4% від загального обсягу імпорту товарів (січень-червень 2016 року – 20,8%), з країн ЄС – 44,8% (42,1%).

У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювались з Російської Федерації – 21,5% (січень-червень 2016 року – 11,8%), Німеччини – 18,3% (16,9), Італії – 9,1% (8,6%), Гани – 6,4% (6,4%), США – 7,3% (8,6%), Польщі – 6,9% (6,8%), Китаю – 7,2% (9,8%), Білорусі – 2,5% (4,8%), Казахстану – 2,2% (4%).

Основу товарної структури імпорту зовнішньої торгівлі області складали готові харчові продукти – 39,6 млн. доларів США (16,7% до загального обсягу імпорту) (+11,1% до січня-червня 2016 року), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 47,9 млн. доларів США (20,2%) (+94,4%), недорогоцінні метали та вироби з них – 32,7 млн. доларів США (13,8%) (+40,1%), полімерні матеріали, пластмаси та каучук – 20,3 млн. доларів США (8,6%) (+16,8%), механічне обладнання, машини та механізми – 44,3 млн. доларів США (18,8%) (+39,7%), транспортні засоби та шляхове обладнання – 13,9 млн. доларів США (5,9%) (-12,7%).

З метою розвитку міжрегіонального співробітництва у 2017 році проведено 15 заходів міжнародного характеру як в економічній так і гуманітарній сферах, у яких взяли участь представники 14 країн світу (Китай, Німеччина, Індія, Польща, Швейцарія, Іспанія, Канада, Македонія, Болгарія, Угорщина, Словаччина, Литва, Італія, США).

Стан зовнішньої торгівлі Сумської області у 2016 році

Стан зовнішньої торгівлі Сумської області у 2015 році


Міжнародне співробітництво Сумської області у 2016 році 

Міжнародне співробітництво Сумської області у 2015 році 


Правовий режим щодо продукції в ЄС в «Блакитній настанові ЄС»

Українські виробники тепер можуть ознайомитися із «Блакитною настановою ЄС» українською мовою, щоб краще зрозуміти законодавство ЄС щодо продукції та його застосування в різних секторах єдиного ринку ЄС.
Ця публікація Європейської комісії допоможе зрозуміти правовий режим щодо продукції в ЄС. «Блакитна настанова ЄС» широко використовується на практиці серед господарюючих суб’єктів, у тому числі виробників, імпортерів та дистриб’юторів, які діють в ЄС або постачають свою продукцію на європейський ринок. Також, «Блакитна настанова» – це детальне керівництво для органів влади держав та органів із оцінки відповідності.
«Блакитна настанова ЄС» призначена для сторін, які повинні бути обізнані у вільному обігу продукції (наприклад, органи з акредитації та стандартизації, торгівельні асоціацій та асоціації захисту прав споживачів, виробники, імпортери, дистриб’ютори, органи оцінки відповідності та профспілки). Цей документ застосовується в державах-членах ЄС, а також в Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії, а також частково в Туреччині.


 Співробітництво Сумської області з країнами ЄС у 2017 році

Сумська область є активним зовнішньоекономічним партнером та веде торгівлю з 28 країнами Європейського Союзу.

За січень-червень 2017 року зовнішньоторговельний оборот області товарами з країнами Європейського Союзу склав 212,1 млн. доларів США та збільшився на 34% у порівнянні з відповідним періодом 2016 року (158,3 млн. доларів США). Експорт становив 106,1 млн. доларів США, що на 40,4% більше показника січня-червня 2016 року (75,6 млн. доларів США), імпортні надходження склали 106 млн. доларів США, що на 28,2% більше показника аналогічного періоду (82,7 млн. доларів США).

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами позитивне і становить 0,1 млн. доларів США (січень-червень 2016 року – -7,1 млн. доларів США).

Експортні операції суб’єкти господарювання області здійснювали з партнерами із 27 країн ЄС, серед яких найбільші обсяги експорту були спрямовані до Німеччини – 15,9%, Румунії – 10,2%, Іспанії – 10,2%, Італії – 9,8%, Нідерландів – 7,2%, Польщі – 5,3% до загального обсягу експорту до країн Європейського Союзу.

Питома вага країн ЄС в експорті регіону становить 35,6% (відповідний період 2016 року – 30,1%).

В експорті товарів найбільше відвантажень було продуктів рослинного походження – 34,7 млн. доларів США, що склали 32,7% до загального обсягу експорту до країн ЄС та збільшилися в 2,7 раза; продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 24,4 млн. доларів США (23%), проте зменшилися на 8,4% проти відповідного періоду 2016 року; недорогоцінних металів та виробів з них – 10,2 млн. доларів США (9,6%) та зросли на 20,9%; взуття, головних уборів, парасольок – 7,3 млн. доларів США (6,8%), зменшилися на 6,6%; механічного обладнання, машин та механізмів – 7,4 млн. доларів США (6,9%), зросли на 0,5%.

Імпорт з країн ЄС становить 44,8% від загального обсягу імпорту товарів області (відповідний період 2016 року – 42,1%).

Імпортні операції суб’єкти господарювання області здійснювали з партнерами з 25 країн ЄС.

У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювались з Німеччини – 40,8%, Італії – 20,3%, Польщі – 15,5%, Словаччини – 4,6% до загального імпорту товарів із країн Європейського Союзу.

В імпорті переважають надходження готових харчових продуктів – 21,4 млн. доларів США, що склали 20,2% до загального обсягу імпорту з країн ЄС та на 7,6% більше, ніж у відповідному періоді 2016 року; механічного обладнання, машин та механізмів – 29,3 млн. доларів США (27,7%) і зросли у 1,7 раза; недорогоцінних металів та виробів з них – 16,8 млн. доларів США (15,9%), зросли на 47,4%; полімерних матеріалів – 12,5 млн. доларів США (11,8%), збільшилися на 14,1%; продуктів рослинного походження – 5,6 млн. доларів США (5,3%), зросли на 9,8%.

Співробітництво Сумської області з країнами ЄС у 2016 році

Співробітництво Сумської області з країнами ЄС у 2015 році


Інформація про стан виконання розпорядження голови Сумської ОДА від 09.10.2014 № 445-ОД«Про затвердження плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки на території Сумської області»

2017 2016 2015 2014
Виконання плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р 
2017 2016 2015 2014