Районна газета

Порядок звернення громадня до Великописарівської районної державної адміністрації

Щоденний прийом громадян для надання консультативних послуг населенню проводять секретар керівника райдержадміністрації та працівники загального відділу апарату райдержадміністрації у робочі дні з Пн.-Чт.  з 08.00 до 17.15. Пт. з 8.00 до 16.00.  Громадяни приймаються з усіх питань без попереднього запису.

З метою надання об’єктивної та кваліфікованої консультації до участі в проведенні прийому, у разі необхідності, залучаються спеціалісти галузевих компетентних служб.

Консультації також можна отримати за телефонами: 5-15-50, 5-11-90. 

Секретар керівника райдерждміністрації надає допомогу в поданні до керівництва районної державної адміністрації оформленого належним чином письмового звернення. 

Секретар керівника райдержадміністрації здійснює попередній та безпосередньо в день прийому запис громадян на прийом з особистих питань до голови та заступників голови Великописарівської районної державної адміністрації. У зазначений день громадяни приймаються з усіх питань, віднесених до повноважень районної державної адміністрації, незалежно від розподілу обов’язків між головою та його заступниками. 

Закон України « Про звернення громадян» 

 стаття 5. Вимоги до звернення 

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань. 

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. 

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. 

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). 

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. 

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.