Районна газета

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД 2015-2017 РОКИ

ОГОЛОШЕННЯ

 ЗБІР ІДЕЙ ПРОЕКТІВ ПРОДОВЖЕНО

до Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області
на період 2015 – 2017 роки

Сумська обласна рада та Сумська обласна державна адміністрація за сприяння Проекту Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» розробляють План реалізації (на 2015 – 2017 роки) до Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року (далі – Стратегія). Найважливішим етапом його розробки є пропозиція з боку представників жителів області (юридичних та фізичних осіб) ідей проектів, які дозволять сформувати План реалізації Стратегії. Ідеї проектів буде відібрано, проаналізовано та пріоритезовано Робочою групою з розробки Стратегії. За результатами цієї роботи буде сформовано Каталог проектів регіонального розвитку на період до 2017 року і визначено джерела їх фінансування. 

Запрошуємо усіх осіб зацікавлених у розвитку свого регіону, органи місцевого самоврядування, місцеві органи державної влади, громадські організації, установи та організації усіх форм власності запропонувати ідею (ї) проекту (ів), які дозволять реалізувати завдання Стратегії (витяг із документу додається). Ідеї проектів обов’язково повинні відповідати таким критеріям: 

 1. Проектні ідеї повинні бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди.
 2. Отримувачем вигод від реалізації проекту не може бути окрема фізична або юридична особа.
 3. Термін реалізації проекту – не більше як 3 роки (2015 - 2017 роки).
 4. Проектні ідеї повинні відповідати одному з п’яти ключових завдань регіонального розвитку:

1) Скорочувати внутрішньо-регіональні дисбаланси розвитку завдяки підтримці менш розвинутих територій та територій з проблемами розвитку (через використання економічних стимулів та інструментів, інструментів розвитку сільських територій);

2) Стимулювати розвиток міст (полюсів економічного зростання) та їх взаємодію з прилеглими територіями (реалізовуючи заходи з розбудови та зміцнення економічної інфраструктури міст);

3) Підтримувати функціональну взаємодію мереж малих міст та примножувати їх роль у розвитку регіону (заходи із вирішення спільних проблем ЖКГ, зайнятості, інженерної інфраструктури);

4) Забезпечувати регіональну доступність (право громадян мати можливість зайнятості, отримання публічних послуг, культурного розвитку і соціальних пільг незалежно від місця проживання), що передбачає заходи із розвитку фізичної інфраструктури, телекомунікації, запобігання міграції населення з регіону тощо;

5) Забезпечувати міжрегіональну співпрацю Сумської області.

 1. Подібний проект ще не реалізовувався на відповідній території.
 2. Існує людська та технічна спроможність для реалізації проекту.
 3. Проектна ідея має бути представлена у формі, що додається.
 4. Проектна ідея стосується одного завдання із Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 р. (ознайомтеся з переліком завдань у додатку до цього оголошення).
 5. 9.       Проектну ідею має бути надіслано не пізніше 12 грудня 2014 року, до 16.00.

Заповнені форми надсилайте на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або analiz109@mail.ruз поміткою «До плану реалізації Стратегії». Якщо у Вас виникли питання, звертайтесь будь ласка до консультанта зі стратегічного планування Петра Мавка, тел. 050-430-66-16, petro@zurnc.org.ua

Це оголошення, електронна форма пропозиції ідеї проекту, стратегічні, операційні цілі та завдання Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року та інша інформація щодо цієї ініціативи розміщені на сайті Сумської обласної державної адміністрації: http://sm.gov.ua/

За результатами відбору кращі проектні ідеї увійдуть до Плану реалізації Стратегії і будуть профінансовані в 2015-2017 роках.

Дивіться приклад заповнених форм проектних ідей наприкінці документу

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ ІДЕЇ ПРОЕКТУ

до Плану реалізації Стратегії

регіонального розвитку Сумської області на період 2015 - 2017 роки

Ваші контакти:
Прізвище Ім’я По-батькові:

 

Телефон (стаціонарний і мобільний):

 

Електронна адреса:

 

Номер і назва завдання:

Назвіть завдання зі Стратегії розвитку Сумської області, якого стосується проектна ідея.

 

Назва проекту:

Назва проекту повинна відображати його зміст використовуючи настільки мало слів наскільки це можливо.

 

Цілі проекту:

Зазначте одну або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту.

 

Територія на яку проект матиме вплив:

Зазначте в яких населених пунктах чи районах області має здійснюватись проект.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Зазначте яка кількість населення яких соціальних груп буде отримувачем вигод від реалізації проекту.

Стислий опис проекту:

Максимально стислий опис (не більше 200 слів) проблеми і змін, які буде досягнуто, внаслідок реалізації проекту.

 

 

 

Очікувані результати:

Виключно ключові очікувані результати повинні бути зазначені тут у наступній формі «завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т.д. Очікувані результати мають чітко вести до досягнення завдань на які спрямований проект.

 

 

 

Ключові заходи проекту:

Зазначте лише ключові групи заходів у формі «створення», «підготовка», «організація» і т.д. Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів.

 

 

 

Період здійснення:

з (місяць / рік) - до (місяць / рік):

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2015

2016

2017

Разом

 

 

 

 

Джерела фінансування:

Перерахуйте джерела фінансування проекту (обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор тощо).

 

 

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Які організації можуть бути залучені і яка їх роль (фінансування, реалізація, партнерство)?

Інше:

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

 

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання

1. Розвиток економічного потенціалу регіону

 

«Регіон сталого економічного зростання»

1.1. Створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних форм організації підприємств

1.1.1. Підготовка інвестиційних продуктів

1.1.2. Створення маркетингового комплексу регіону

1.1.3. Розвиток логістично-транспортного потенціалу

1.2. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу

1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва

1.2.2. Стимулювання розвитку високотехнологічних секторів

1.2.3. Стимулювання диверсифікації експорту.

1.3. Розвиток туристичної індустрії

1.3.1. Розвиток туристичних об‘єктів, продуктів та мереж

1.3.2. Туристична промоція області

1.3.3. Покращення стану рекреаційних зон та водних об‘єктів

1.4. Підвищення енергоефективності в усіх секторах

1.4.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами

1.4.2. Підтримка альтернативної енергетики

1.4.3. Стимулювання заходів з енергозбереження

2. Розвиток сільських територій

 

«Регіон рівних можливостей»

2.1. Підвищення рівня ефективності виробництва в аграрному секторі

2.1.1. Технологічне переоснащення діючих та створення високотехнологічних нових підприємств виробництва та переробки с/г продукції

2.1.2. Підтримка розвитку фермерства.

2.1.3. Стимулювання нетрадиційних видів агровиробництва

2.1.4. Розвиток органічного землеробства та виробництва продуктів харчування

2.1.5. Покращення доступу агровиробників до ринків збуту

2.2. Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст

2.2.1. Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі

2.2.2. Підтримка розвитку неаграрних видів бізнесу у сільських територіях

2.2.3. Удосконалення підготовки фахівців для малого бізнесу в сільській місцевості

2.2.4 Сприяння самозайнятості у сільській місцевості

2.2.5. Розвиток системи первинної медицини в сільських територіях в рамках медичної реформи

2.2.6. Стимулювання  збереження родючості грунтів

3. Розвиток людського капіталу

 

«Основний рушій розвитку - людина!»

3.1. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці

3.1.1. Вдосконалення системи підготовки

молоді до умов регіонального ринку праці

3.1.2 Формування сучасної системи підготовки кадрів для потреб регіональної економіки, у тому числі розвиток системи освіти впродовж життя

3.2. Підвищення обізнаності та соціальної активності мешканців

3.2.1. Розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді

3.2.2. Створення діючих механізмів мобілізації мешканців до вирішення місцевих проблем

3.2.3. Формування екологічної культури мешканців

3.2.4. Формування здорового способу життя

3.3. Вдосконалення системи регіонального управління

3.3.1. Вдосконалення структури управління регіональним розвитком

3.3.2. Покращення інструментів взаємодії громад для спільного вирішення проблем

Стратегічні, операційні цілі та завдання Стратегії розвитку Сумської області на

період до 2020 року


Приклади подачі ідей проектів до Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку

Номер і назва заходу:

2.2.1. Підтримка форм самоорганізації населення на селі

Назва проекту:

1.17. Активізація сільських громад та покращення благоустрою сіл шляхом самоорганізації мешканців та проведення толок

Цілі проекту:

Покращення соціально-економічного середовища на сільських територіях; організація відібраних сільських громад навколо спільних заходів.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Відібрані сільські громади з кожного району Вінницької області.

Стислий опис проекту:

Мета проекту полягає у вирішенні проблеми відтоку населення, особливо молоді, з сільських громад через багато складнощів, пов’язаних із дефіцитом можливостей щодо зайнятості, освіти, дозвілля та інших можливостей на сільських територіях. Якщо активно залучити громадян, то можна покращити якість життя у селі без великих інвестицій або з мінімальними витратами. У багатьох випадках дії відсутні, тому що немає активно й відданого місцевого лідера, а громадяни стають байдужими й не дбають про своє соціальне та житлове середовище. Люди, які мешкають у сільських громадах, часто просто чекають, поки державні установи та адміністрація не ініціюють та впровадять певні заходи для покращення якості життя, хоча існує місцевий потенціал для того, щоб прискорити події. Нові інструменти активізації громад повинні посилити індивідуальну відповідальність за життя громади й надати засоби для його покращення.

Очікувані результати:

 • Зміцнено дух у сільських громадах і готовність працювати над спільними ініціативами.
 • Розроблено і впроваджено плани дій, спрямованих на підвищення якості життя у селі.

Ключові заходи проекту:

 • Визначення методології відбору сільських громад, які братимуть участь у впровадженні проекту.
 • Надання необхідної інформації та оцінка готовності міських громад узяти участь (шляхом анкетування).
 • Відбір 27 сільських громад, які братимуть участь у впровадженні проекту.
 • Презентація концепції на зборах місцевих громад.
 • Оцінка потреб і можливостей для спільних заходів.
 • Розробка планів заходів на три роки, створення груп з реалізації визначених заходів.
 • Підтримка координації діяльності та реклама результатів.

Період здійснення:

Квітень 2011 –жовтень 2013

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

2011

2012

2013

Разом

100

300

400

800

Джерела фінансування:

Обласний бюджет, місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Університети, де є архітектурні факультети; Управління у справах сім'ї, молоді та спорту ОДА, районні НУО

Коментарі:

 

 

 

 

Номер і назва заходу:

3.4.3 Надання фінансової підтримки новому бізнесу

Назва проекту:

2.2. Створення регіонального Фонду гарантування кредитів (ФГК) для бізнесменів-початківців і нових малих і середніх підприємств (МСП) (179)

Цілі проекту:

Надання бізнесменам-початківцям і новим МСП доступу до прийнятних за ціною фінансових ресурсів і допомоги у розвитку існуючих та створенні нових видів економічної діяльності, пов’язаних із даним сектором

Територія, на яку проект матиме вплив:

Уся територія Вінницької області

Стислий опис проекту:

Комерційні кредити у регіоні з відсотковими ставками приблизно 20% є дорогими й недоступними для більшості МСП і бізнесменів-початківців. Бізнесмени-початківці та нові зареєстровані МСП мають особливі труднощі з доступом до кредитів через суворі вимоги щодо забезпечення. Хоча рівень безробіття населення залишається високим, власну справу починає відносно невелика кількість людей. Створення ФГК, як очікується, дозволить вирішити обидві проблеми: пом’якшити вимоги щодо забезпечення для нових МСП і бізнесменів-початківців та знизити високі відсоткові ставки.

ФГК слід створити як організаційний елемент існуючої установи з питань розвитку (наприклад, агенції розвитку). Головними завданнями регіонального ФГК буде: укладання угод про гарантії при кредитуванні з комерційними банками, що працюють у регіоні та компенсація у випадку прострочення заборгованості; надання бенефіціарам (бізнесменам-початківцям і новим МСП) допомоги у розробленні бізнес-планів і кредитних заявок; надання секретарських послуг правлінню ФГК. Правління має складатися з працівників міністерств та інших вітчизняних інституцій і (або) донорів, які зробили фінансовий внесок у створення ФГК. Поточні витрати ФГК повинні покриватися за рахунок послуг, надаваних клієнтам, бізнесменам-початківцям і новим МСП.

Очікувані результати:

 • Полегшено доступ бізнесменів-початківців і нових МСП до фінансів.
 • Покращено бізнес-планування бізнесменів-початківців і нових МСП.
 • Збільшено кількість малих підприємств, працюючих у регіоні.
 • Підвищено рівень зайнятості.

Ключові заходи проекту:

 • Підготовка техніко-економічного обґрунтування регіонального ФГК.
 • Налагодження контактів і проведення переговорів з банками.
 • Створення і реєстрація регіонального ФГК для бізнесменів-початківців і нових МСП.
 • Підвищення рівня компетентності персоналу ФГК щодо розробки бізнес-планів і кредитних заявок.
 • Збирання фінансових коштів для ФГК (оперативного портфелю) від вітчизняних установ і донорів.
 • Укладення з банками угод про гарантії при кредитуванні.
 • Промоція ФГК та його діяльності в області.
 • Налагодження контактів із потенційними бенефіціарами ФГК (бізнесменами-початківцями й новими МСП).
 • Надання відібраним бенефіціарам допомоги у підготовці бізнес-планів і кредитних заявок.
 • Контроль за виконанням бізнес-планів щодо затверджених кредитів.
 • Надання секретарських послуг правлінню ФГК.

Період здійснення:

Березень 2011 – листопад 2013

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

2011

2012

2013

Разом

50 (ТЕО, підвищення рівня компетентності, реєстрація)

2000

(портфель ФГК)

2000

(портфель ФГК)

4050

Джерела фінансування:

Бюджети вітчизняних установ, іноземні донори, МФК

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Громадські організації

Коментарі:

 

 

 

 

Номер і назва заходу:

1.3.1. Підвищити рівень поінформованості населення щодо питань охорони навколишнього середовища та енергетичної ефективності

Назва проекту:

3.4. Зміцнення спроможності населення, державного і приватного секторів області з проведення енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту будівель

Цілі проекту:

Підвищення енергоефективність області шляхом здійснення заходів контролю енергоспоживання – енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту, проведення енергетичного аудиту у 20 пілотних муніципалітетах.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Вінницька область

Стислий опис проекту:

Енергетичний менеджмент і енергетичний аудит є невід’ємними частинами економічно ефективної системи управління ресурсами. Вони потрібні для зменшення високих витрат на енергію у державному секторі. Проект поширюватиме інформацію і знання про енергетичний менеджмент і енергетичний аудит. Його результатом стане підготовка відповідної методології проведення енергетичних аудитів у 20 пілотних громадах і розробка та пропонування сталої моделі самоорганізації громад із метою кращого контролю споживання енергії та підвищення ефективності її використання. Крім 20 пілотних громад, є потенціал для відтворення проекту на інших територіях області.

Очікувані результати:

 • Передано знання та навички у сфері енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту представникам відібраних територіальних громад (муніципалітетів).
 • Проведено енергетичні аудити у 20 пілотних громадах.
 • Покращено енергетичний менеджмент у відібраних громадах.

Ключові заходи проекту:

 • Розробка навчальних програм у сфері енергетичного менеджменту і енергетичного аудиту.
 • Розробка критеріїв та відбір 20 пілотних громад.
 • Навчання представників 20 пілотних громад.
 • Розробка методичних рекомендацій з енергетичного менеджменту і енергетичного аудиту.
 • Проведення енергетичного аудиту у відібраних громадах.
 • Впровадження і застосування процедур енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту у муніципальних будівлях.
 • Організація круглих столів, спрямованих на розробку програм енергозбереження на основі результатів енергетичного аудиту з представниками приватного і державного секторів.

Період здійснення:

Березень 2012 – листопад 2013

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

2011

2012

2013

Разом

0

60

260

320

Джерела фінансування:

Міжнародні донори, обласний бюджет, партнери проекту

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Головне управління економіки Вінницької ОДА

Коментарі:

 

 

 

 

Номер і назва заходу:

1.2.1 Підтримка розробки туристичних продуктів і послуг

Назва проекту:

4.2. Створення туристичних продуктів для окремих цільових груп

Цілі проекту:

Збільшити дохід області від туризму шляхом розробки туристичної пропозиції, створення мережі цільових туристичних маршрутів (релігійних, етнічних, спортивних тощо) та впровадження системи промоції цих туристичних маршрутів та об’єктів.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Вінницька область

Стислий опис проекту

Існує попит на окремі види туризму (релігійний – православний, іудейський, католицький, спортивний – наприклад, окремі ділянки Південного Бугу, історичний та культурний туризм. Потрібна добре організована мережа для реклами та розвитку цих тематичних туристичних маршрутів і задоволення існуючого туристичного попиту.

Очікувані результати:

 • Покращено туристичну пропозицію області.
 • Розроблено нові туристичні маршрути й поширено інформацію про них.
 • Збільшено кількість туристичних поїздок та доходу від туристичної діяльності.

Ключові заходи проекту:

 • Оцінка потреб і попиту на різні туристичні продукти.
 • Визначення туристичних об’єктів, які можуть бути розвинені як тематичні туристичні маршрути.
 • Аналіз і оцінка туристичної інфраструктури на цих маршрутах (житло, ресторани, пункти відпочинку, пам’ятки тощо).
 • Розбудова відібраних туристичних маршрутів – маркування і облаштування засобами первинної необхідності (аптечками, мийками тощо).
 • Розробка і видання путівників та інших промоційних матеріалів.
 • Включення надавачів послуг цих тематичних туристичних маршрутів у туристичну пропозицію області (кластер).

Період здійснення:

Січень 2015 – листопад 2016

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

2014

2015

2016

Разом

0

150

200

350

Джерела фінансування:

Обласний та районні бюджети, міжнародні донори, приватні інвестори, існуючі туристичні оператори

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Громадські організації, Управління культури і туризму Вінницької ОДА, місцеві туристичні бюро

Коментарі: