Районна газета

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомлення про проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Великописарівській районній державній адміністрації

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (зі змінами) проводиться робота по формуванню нового складу громадської ради при Великописарівській районній державній адміністрації (далі – громадська рада).

Розпорядженням голови Великописарівської районної державної адміністрації від 19.01.2017 № 23-ОД утворена ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Великописарівській районній державній адміністрації (далі – ініціативна група).

Установчі збори для формування нового складу громадської ради при Великописарівській районній державній адміністрації (далі – установчі збори) будуть проведені відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (зі змінами).

Відповідно до протоколу № 1 від 30.01.2017 засідання ініціативної групи з 31 січня 2017 року розпочинається прийом документів для участі в установчих зборах для формування нового складу громадської ради.

Установчі збори відбудуться о 10 годині 20 березня 2017 року в залі засідань райдержадміністрації.

Основними завданнями громадської ради є:

сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за діяльністю органу;

сприяння врахуванню органом громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

 До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування.

 Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

Строк повноважень складу громадської ради - два роки.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

 Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення. 

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим Типовим положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Заяви приймаються за адресою смт Велика Писарівка, вул. Ярослава Мудрого,1, каб. № 9, до 17.00 20 лютого 2017 року.

Відповідальна особа: головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики апарату Великописарівської районної державної адміністрації, секретар ініціативної групи Ліснича Вікторія Олександрівна, телефон (05457) 5-11-90.

Склад

ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Великописарівській районній державній адміністрації

 

Дикий

Олександр

Миколайович

-

керівник апарату Великописарівської районної державної адміністрації, голова ініціативної групи

Ліснича

Вікторія

Олександрівна

-

головний спеціаліст з питань внутрішньої політики апарату Великописарівської районної державної адміністрації, секретар ініціативної групи

Курило

Світлана

Миколаївна

-

голова громадської ради при Великописарівській районній державній адміністрації, голова Великописарівської районної організації профспілки працівників освіти і науки України (за згодою)

Кадничанська

Валентина

Іванівна

-

заступник голови Великописарівської районної ради, голова Великописарівської районної первинної журналістської організації Національної спілки журналістів України, член громадської ради при Великописарівській районній державній адміністрації (за згодою)

Зражевський

Анатолій

Володимирович

-

голова Великописарівської районної організації

«Спілка Ветеранів Афганістану», член громадської ради при Великописарівській районній державній адміністрації (за згодою)

Невеселий 

Валерій

Анатолійович 

-

директор Великописарівської дитячої музичної школи, член громадської ради при Великописарівській районній державній адміністрації (за згодою)

 Зразок заяви для участі в установчих зборах 

Заява 

Просимо включити до участі в установчих зборах по формуванню громадської ради при Великописарівській  районній державній адміністрації

 

(П.І.Б., посада, повна назва організації)

 

Дата                                                                                         Підпис