Районна газета

ШЕВЧЕНКО В НАШИХ СЕРЦЯХ НАЗАВЖДИ

Початок нової епохи в розвитку української літера­тури, яка піднесла її на світо­вий рівень, пов’язаний із творчістю Тараса Григоро­вича Шевченка

Не дивно, що весь 2014 рік присвячений 200-річчю творчості видатного украї­нського письменника. Не оминула ця подію і Тарасівський НВК. Було роз­роблено і проведено низку за­ходів на вивчення творчості письменника і вшанування його пам’яті.

Учитель української мови Морозова Олена Іванівна ого­лосила виставку малюнків «Т.Г.Шевченко та його творчість». Хочеться відзна­чити, що участь у ній взяло ба­гато учнів, але найбільш «впа­дали в око» малюнки олівцем «Т.Г.Шевченко» та «Катери­на» учениці 7 класу Ганцевої Руслани. Черкашина Вікторія (9 кл.) здивувала всіх своєю ерудованістю й підготувала кросворд на знання творів письменника, а Черкашина Яна написала твір «Життєвий подвиг Т.Г. Шевченка».

Олена Іванівна напере­додні видатної дати Шевчен­ка підготувала і провела виховний захід «Пісня Кобзаря живе в серці українців», де були задіяні учні 6, 7, 8 та 9 класів: декламували вірші, розігрували сценки-мініатюри з життя поета, розповіда­ли про творчий шлях пись­менника. Дуже вразила підбірка творів поета, покла­де них на музику. Це і «Думи», «Заповіт», «Реве та стогне Дніпр широкий», «Бандуристе, орле сизий» та інші. Не пройшов захід і без використання мультимедій­них технологій, була створе­на добірка слайдів і проде­монстрована учням.

Приділила нам свою увагу і бібліотекар СБК Єрмолова Марія Дмитрів­на, яка підготувала для учнів виставку «Коб­зарів» та інших друкованих видань творчості Т.Г.Шевченка.

Насамкінець хочеться сказати, що роль Тараса Гри­горовича Шевченка в ук­раїнській літературі яскраво визначив один із його гідних спадкоємців - І. Франко. «Найкращий і найцінніший скарб, — писав він, — доля дала йому лише по смерті - невмирущу славу і все розк­вітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець все наново збуджуватимуть його твори».