Районна газета

У РАЙОНІ ПІДБИЛИ ПІДСУМКИ РОБОТИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Про підсумки роботи агропромислового комплексу району за поточний рік та перспективи розвитку у 2020 році розглянули під час засіданні колегії райдержадміністрації

«Усього на території району зареєстровані і діяли в 2019 році  59 сільськогосподарських формувань, в обробітку яких знаходиться 41,7 тис. га ріллі. В районі працюють чотири  інвестиційних компаній, в користуванні яких знаходиться 14,1 тис. га ріллі, або 33,9% від загальної кількості. Передані в оренду та обробляються сільгосппідприємствами 10362 земельних паї на площі  30262 га, 824 селянина отримали земельні паї на площі 2300 га та працюють на землі самостійно», - повідомив начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Анатолій Ігнатенко.

         За його словами, загальна площа земель району складає 83,0 тис. га, в тому числі 67,4 тис. га сільгоспугідь, з них 52,5 тис. га ріллі, 9,6 тис. га сіножатей, 5,0 тис. га пасовищ.

Всього у звітному році валовий збір зернових та зернобобових культур ста-новить 196,3 тис. тонн, в тому числі по сільськогосподарських підприємствах 173,2 тис. тонн, що більше на 15,3% проти  попереднього року, при урожай-ності зернових культур 62,2 ц/га, що на 0,3 ц/га більше показника 2018 року. В нинішньому році основними культурами в структурі посівних площ сіль-ськогосподарських підприємств були кукурудза на зерно, соняшник, озима пшениця, ячмінь. Кукурудзи на зерно вироблено 129,0 тис. тонн при серед-ній урожайності 70 ц/га (по господарствах «Дружба - Нова» - 90 ц/га, ТОВ «Мрія», ФГ «Бантов» - 85 ц/га, ФГ «Світанок», ім.Шевченка-80 ц/га), соняш-нику вироблено 33 тис. тонн урожайністю 34,3 ц/га ( по господарствах ТОВ «Мрія» - 40 ц/га, ТОВ «Кириківське», ФГ «Апіс» - 39 ц/га), озимої пшениці вироблено 30 тис. тонн урожайністю 50 ц/га (по господарствах ФГ ім. Шев-ченка, ТОВ «Мрія» - 55 ц/га), ячменю вироблено 12 тис. тонн урожайністю 42 ц/га (по господарствах ТОВ «Мрія»,  ФГ «Бантов», ФГ «Світанок» - 55 ц/га).

Під урожай 2020 року посіяно 4500 га озимої пшениці, 10 га жита, 80 га озимого ячменю та 941 га озимого ріпаку, за всі минулі роки це найменша площа під посівами озимої пшениці через значні зміни агрокліматичних умов.        

Станом на 01.11.2019 в сільськогосподарських підприємствах поголів’я великої рогатої худоби становить 573 голови (-536 голів до рівня 2018 ро-ку), в тому числі корів 223 голови (-312 голів), овець - 377 голів (+127 голів), свиней 2138 голів,  збільшено поголів’я свиней на 2%. На даний час повно-цінне дійне стадо утримується тільки  в сільгосппідприємстві ПСП «Рассвєт». Якщо поголів’я свиней стабілізовано на плановому  рівні, то в той же час спостерігається різкий спад поголів’я великої рогатої худоби.

Вироблено молока  в господарствах району 846 тонн, надій на одну ко-рову склав 3823 кг.

Протягом  поточного року загальна сума капітальних інвестицій в сіль-ськогосподарську галузь становила  50,2 млн. грн., з них 24 млн. грн. – це будівництво ємностей для зберігання зерна та зерносушильного комплексу (ТОВ «Україна», ФГ «Світанок»). Всього за чотири роки (2016-2019) інвес-товано у розвиток агропромислового комплексу району 192 млн. грн., у то-му числі придбано сільськогосподарської техніки на суму 106 млн. грн., в нинішньому році придбано на 26,2 млн. грн. В другому півріччі нинішнього року введено в дію потужний комплекс по сушінню та зберіганню зерна в ФГ «Світанок».

Також набуває подальшого розвитку в районі виробництво органічної продукції рослинництва, так крім лохини агрофірма «ІНБЕРРІ» в нинішньо-му році почала вирощувати м’яту, чебрець, ехінацею на замовлення індійсь-кої компанії, яка побудувала в Україні завод із виробництва ефірних олій. 

Виплачено орендної плати за земельні паї 82,8 млн. грн., що складає 10,5% від грошової оцінки земельних паїв. У поточному році загальна сума виплат за оренду земельних паїв збільшилась на 3,2 млн. грн. або на 4% в зрівнянні з попереднім роком. Середньорічна заробітна плата одного працюючого складає близько 6500 грн., тобто за останні три роки заробітна плата виросла вдвічі.

У нинішньому році сільськогосподарські товаровиробники брали уч-асть в реалізації державних програм, за якими передбачено фінансову підт-римку, так на розвиток ягідництва отримано фінансову допомогу в розмірі 501,6 тис. грн.

Пріоритетні напрями економічної і соціальної політики галузі АПК району на 2020 рік:

 - підвищення рівня заробітної плати працівників сільського господар-ства у 2020 році на 15%;

- збільшення доходів власників земельних паїв. Підвищення розміру орендної плати за користування земельними паями, землями запасу і резерву не менше ніж до 10,8% їх грошової оцінки, що збільшить доходи власників земельних паїв з 82,8 млн. грн. до 85,2 млн. грн.;

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток сільських територій;

- кадрове забезпечення, закріплення молодих спеціалістів на селі;

- проведення виставково-ярмаркових заходів, створення умов для роз-ширення ринків збуту сільськогосподарської продукції.

Вирішення цих завдань дозволить в 2020  році:

- досягти виробництва валової продукції (у постійних цінах 2010 року) по всіх категоріях господарств у 2020 році на суму 453 млн. грн., що складе 102% до рівня попереднього року, в тому числі продукції рослинництва – 383 млн. грн., продукції тваринництва – 70 млн. грн.;

- за рахунок новітніх технологій в галузі рослинництва прогнозується довести по всіх категоріях господарств виробництво зерна в обсягах 196 тис. тонн, обсяги виробництва соняшнику в кількості 27 тис. тонн, обсяги  виробництва картоплі  в кількості 41 тис. тонн та обсяги виробництва овочів в кількості 11 тис. тонн;

- в галузі тваринництва планується стабілізувати поголів’я великої ро-гатої худоби на рівні 500 голів, поголів’я свиней на рівні 2000 голів, поголів’я овець на рівні 360 голів.

Також, Анатолій Ігнатенко розповів про пріоритетні напрямами економічної і соціальної політики галузі агропромислового комплексу району на 2020 рік.