Районна газета

НА ДОПОМОГУ ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ

Порядок надання і користування житловим приміщенням внутрішньо переміщеним особам.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі –МТОТ) повідомляє, що постановою  Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018р. № 20 прийняті зміни до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004р. № 422 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання».

Постанова ухвалена в рамках виконання «Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року», схваленої Урядом України 15 листопада 2017р.№ 909-р, розробником якої є МТОТ.

Зміни направлені на вирішення проблеми забезпечення житлом найбільш вразливих категорій громадян серед внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО), що сприятиме зменшенню соціальної напруги серед зазначених категорій населення та забезпеченню конституційного права громадян на житло.

Зокрема, завдяки  змінам, ВПО  зможуть отримати тимчасове житло з фондів для тимчасового проживання у приймаючих громадах. Також, спрощено процедуру збору необхідних документів для взяття на облік та отримання житла. Відтепер особи, які зацікавлені в отриманні тимчасового житла, в тому числі ВПО, замість довідки про склад сім’ї можуть надати документи, що засвідчують родинні зв’язки (свідоцтво про народження, свідоцтво про державну реєстрацію шлюбу, посвідчення опікуна або піклувальника).

Крім того, право  на отримання житла у тимчасове користування отримали також ВПО, які мають у власності житло, непридатне для подальшого проживання, яке розташоване на території України (крім тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення). Для цього необхідно надати довідку про визнання жилого будинку( жилого приміщення) таким, що не відповідає санітарним  і технічним вимогам, яка видається місцевим органом виконавчої влади або виконавчим органом місцевого самоврядування за місцем розташування такого житла.

Вказані зміни розроблені МТОТ з метою забезпечення комплексного та всебічного підходу щодо забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб на житло та дотримання вимог міжнародного і національного законодавства.